Christoph Habegger - Feldenkrais, Atem-Tonus-Ton, Embodied Life

Christoph Habegger
Feldenkrais | Atem-Tonus-Ton | Embodied Life

Termine

Semesterkurse
FELDENKRAIS Bewusstheit durch Bewegung (13 Termine)
Feldenkrais-Methode Dienstag | 17:30 - 18:30 | 06.03. - 26.06.18
FELDENKRAIS Bewusstheit durch Bewegung (12 Termine)
Feldenkrais-Methode Dienstag | 17:30 - 18:30 | 02.10.18 - 15.01.19